top of page

ติดตั้งค้ำหน้า / ค้ำหลัง

Sway Bar+ Anti Sway Bar Installation

DSC_8606-Edit
DSD_7148
DSD_0641
DSC_5145
DSC_8536
DSC_8527
DSC_7625

ค้ำเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของแต่งที่เพิ่ม สมทณะในการเข้าโค้ง หรือการเลี้ยวซ้ายหรือขวาในเวลาชับพัน มันคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของรถ ที่จะทำให้รถไม่เกิดอาการโครง และช่วยทำให้Bodyรถของเราไม่เกิดอาการบิดตัว

bottom of page