top of page

ติดตั้งคันเร่งไฟฟ้า

E-Controller Installation

DSC_7339
DSC_7981-Edit
Screen Shot 2016-11-17 at 12.38.47 PM

คันเร่งไฟฟ้า เป็นหนึ่งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ช่วยทำให้ลิ้นคันเร่งสามารถเปิดปิดได้ไวขึ้น

และช่วยสามารถทำให้รถของคุณประหยัดมากขึ้นด้วย ECO Mode หรือถ้าคุณอยากซิ่ง ก็ยังมีฟังก์ชั่น Sport Mode 

bottom of page