top of page

Toyota Camry เปลี่ยนยางนุ่มเงียบใหม่ GITI

อัปเดตเมื่อ 24 เม.ย.


Toyota Camry เปลี่ยนยาง เลือกใช้เป็นยางแบรนด์ Giti รุ่น Comfort F22 สัปดาห์ 04 ปี 24 ยางรถยนต์ส่วนบุคคลยุคใหม่ ที่เน้นความเงียบ ความนุ่มนวล และการประหยัดเชื้อเพลิง


พร้อมบริการ ใส่ถ่วงติดตั้ง บริการถอดใส่ไร้รอย บริการถ่วงทั้ง 4 ล้อ ใช้ประแจปอนด์ ไม่ใช้บล็อกลม สลับยางฟรีทุก 10,000 กิโลเมตรดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page