top of page

อีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์รถยุโรป

Mercedes-Benz C Coupe (W204)

H.Drive Euro Suspension เป็นรุ่นที่ผลิตสำหรับรถยุโรปโดยเฉพาะ ด้วยน้ำมันในโช๊คและแกนโช๊ค บวกต่างสปริ้งที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผลลัพธุ์ที่ได้ออกมา คือ Performance บวกกับ ความนุ่มกระชับ. Damper : H.Drive Euro Suspensionดู 80 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page